Wednesday, 24 June 2009

# 580 - Polaroid Android - Definicje


Grupa powstała na początku 2004 roku, kiedy to kilka osób wywodzących się ze sceny DIY hardcore/punk czy też szeroko rozumianego undergroundu, podjęło się próby redefinicji konwencji rap/hip-hop. Od tego czasu siłą rzeczy formuła ewoluowała. Debiutancki album "Definicje" to cała masa dźwięków niepotrzebnych, nieefektywnych z perspektywy ekonomii produkcji muzyki masowej, powypieranych poza margines popkulturowej normy. Są to dźwięki głęboko osadzone w tradycji punkrockowej, noise'owej i industrialnej rebelii, gdzie pierwotne odwołanie do hip-hopu odbija się nieco zniekształconym, ale wciąż wyraźnym echem. "Definicje" to również spora dawka krytyki społecznej, politycznej i obyczajowej, nie oderwanej od swojego kontekstu. Wreszcie, "Definicje" to wykreowanie sytuacji, w wyniku której zacierają się granice estetyczne i środowiskowe. Swoistą tego manifestacją jest wkład licznych gości - od radosnej zabawy hałasem wrocławskiego KZK i rozimprowizowanych partii instrumentów dętych warszawskiego Noisegarden, przez uliczne przemówienia i deklamacje poety Konrada Góry, który raz recytuje Johna Cage'a, a innym razem swoje własne teksty, aż po stricte hip-hopowe rymy Roszji (Sfond Sqnksa, Roszja i Lu) i beatbox Saulika (ex My Myself And I).
Platforma hip-hopowa ze swej natury jest bardzo nośna, jednakże PA nie ma ambicji realizowania się w ramach jednej, konkretnej estetyki. "Definicje" to dopiero pierwszy rozdział.

Polaroid Android - Definicje

Myspace: http://www.myspace.com/polaroidus

No comments: