Saturday, 28 January 2012

# 884 - Let's Kill God - Demo 2010Let's Kill God na reverbnation

projekt powstał w lipcu '05, pierwotnie grając prosty, ostry punk rock. od tego czasu miały miejsce liczne zmiany w składzie, a styl ewoluował akcentując coraz bardziej crustowe naleciałości; w końcu skręcili także w kierunku brzmień cięższych, wolniejszych i bardziej zmetalizowanych.

Let's Kill God - Demo 2010

z początkiem 2011 zawiesili działalność... i wygląda, że to by było na tyle.

No comments: