Friday, 5 March 2010

# 705 - Inner Conflict / Juggling Jugulars - split


Seven inches of songs about...
Split dobrze znanych załogantów z Finlandii z niemiecką kapelą hc/punk . Na płycie wzajemne kowery i nowe kawałki
split
inner conflict myspace
juggling jugulars myspace

No comments: