Tuesday, 13 January 2009

# 205 - Dystopia - The Aftermath


Drugi album tej kapelki. Brutal hardcore. Mroczna, ciężka i powolna muzyka. 12 kawałków.

Dystopia - The Aftermath

Myspace: www.myspace.com/dystopia

No comments: