Friday, 6 February 2009

# 294 - H.C.P. - Demo

Kapela z Poznania, rozpadła sie w 1989. Na fundamentach tej kapeli powstała Apatia.

H.C.P. - Demo

No comments: