Tuesday, 24 February 2009

# 365 - Silence - Mad Civilization

"Pierwsze wydawnictwo lubelskiej załogi punk, silnie inspirowane dokonaniami His Hero Is Gone czy Tragedy.
Monumentalny, mroczny hardcore z wiolonczelą i tekstami zapowiadającymi apokalipsę."

Silence - Mad Civilization

No comments: